Reklamácie

 Reklamácia nového doručeného tovaru

1.Ihneď po prevzatí skontrolujte obsah zásielky, ideálne pri kuriérovi / zamestnancovi prepravy.

2. V prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený ihneď kontaktujte kuriéra, ktorý tovar doručil a spíšte s ním protokol o poškodení tovaru. Foto poškodeného tovaru zašlite k nám na email info@mantech.sk 

Do emailu tiež uveďte:

Číslo objednávky

Vaše meno a kontaktné údaje

Krabice a obalový materiál si odložte a žiadnom prípade ju nevyhadzujte. Bude potrebné v prípade reklamačného konania s kurierskou firmou.

3. Reklamáciu nám zašlite do 24 hod. od prevzatia tovaru.

 

Reklamácia používaného tovaru

1. Kontaktujte nás emailom na info@mantech.sk.  Popíšte závadu. V prípade komplikovaných porúch, je ideálne zaslať nám foto alebo video emailom s popisom závady na info@mantech.sk. 

Do emailu napíšte:

  • Číslo objednávky
  • Vaše meno
  • Kontaktné údaje
  • Popis závady, ideálne formou videa alebo fotografií.

2. Následne prebieha posúdenie závady a konzultácia s možnými riešeniami závad.

3. V prípade potreby nám tovar zašlite na adresu:

BTX STUDIO s.r.o.

Štefánikova 4323,

085 01 Bardejov

+421 903 977 211

Do zásielky pribaľte aj sprievodný list, ktorý bude obsahovať:

  • Číslo objednávky
  • Vaše meno
  • Kontaktné údaje
  • Popis závady, ideálne formou videa alebo fotografií.

 

Nikdy nezasielajte tovar bez predchádzajúceho kontaktu s nami.